Mordenate College

Een stichting en studievereniging die de beste studenten van de Leidse juridische faculteit de kans geven om hun juridische talent maximaal te ontplooien door hen in moreel, wetenschappelijk en financieel opzicht te steunen.

Open Lezing 2020-2021

Op vrijdag 16 april om 16.30 uur houdt Mordenate College zijn jaarlijkse Open Lezing.

Dit jaar wordt de lezing verzorgd door lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale Ombudsman professor Alex Brenninkmeijer. Hij zal spreken over het moreel kompas van de jurist.

Congres ‘Recht & Gezondheid’

Op vrijdag 21 mei 2021 zal het congres van Mordenate College plaatsvinden. Het thema van het congres is dit jaar ‘Recht & Gezondheid: Gezondheid boven alles?’ Tevens wordt een bundel met bijdragen omtrent ditzelfde thema gepubliceerd..

Corona-update

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is een aantal activiteiten helaas in het water gevallen. Ook in 2021 zal Mordenate College zich ervoor inzetten zoveel mogelijk activiteiten op aangepaste wijze door te laten gaan.

Ontwikkeling

Mordenate College is een stichting die de beste studenten van de Leidse juridische faculteit de kans geeft hun talent maximaal te ontplooien.

Vereniging

Mordenate College is daarbij een studievereniging die door het organiseren van verschillende activiteiten haar leden verdieping en vriendschap wil bieden.

Verbinding

Mordenate College wil alumni en studerende leden met elkaar verbinden, om zo wederzijds verrijkende contacten tot stand te kunnen brengen.

Onze beschermheren:

Prof.mr. H.J. Snijders

Prof.mr. C. van Raad

Prof.dr. N.M. Blokker

Het bestuur:

Prof.mr. H.J. Snijders

M.C. Klink (praeses)

L.P. Baars (abactis)

J.A.F. Boekhorst (quaestor)

A.C.H. Portengen (assessor)

Congresbundels

Eens in de twee jaar organiseert Mordenate College een congres met een actueel en interessant thema. Ten tijde van elk congres wordt tevens een congresbundel met hetzelfde thema uitgebracht. De congresbundels van de laatste jaren kunt u bekijken en bestellen via deze pagina.

Onze Hoofdsponsoren