Historie

Het Mordenate College is een studievereniging voor de meest getalenteerde rechtenstudenten van de Universiteit Leiden en stelt zich ten doel om deze studenten in hun juridische ontwikkeling te stimuleren.

Het lidmaatschap van Mordenate College staat alleen open voor zeer gemotiveerde en enthousiaste studenten die hun propedeuse met zeer hoge cijfers hebben hebben behaald en voor enkele studenten die later of anderszins in hun studie uitblinken. Onze beschermheren zijn prof.mr. H.J. Snijders, prof.mr. C. van Raad en prof.dr. N.M. Blokker. De vereniging telt thans rond de 100 studentleden en 400 alumnileden.

Lezingen en debatten

Mordenate College organiseert voor zijn leden lezingen van en debatten met gerenommeerde sprekers, kantoorbezoeken,  culturele avonden, studiereizen naar het buitenland, excursies in het binnenland en informele bijeenkomsten. Eens in de twee jaar organiseert Mordenate College tevens een congres, naar aanleiding waarvan een congresbundel wordt uitgebracht. Het ondersteunt tevens studies van leden in het buitenland, bijvoorbeeld aan de Universiteit van Oxford en aan Sciences Po te Parijs. Mordenate College biedt de gelegenheid voor goede contacten tussen studenten onderling, tussen studenten en alumni (lid blijf je voor het leven) en tussen studenten en betrokken hoogleraren.

Verleden en heden

Het Mordenate College is op 4 november 1988 opgericht door wijlen prof.mr. H.G. Schermers, tezamen met een twintigtal studenten. Om iets extra’s te doen voor de beste studenten van de faculteit nodigde de toenmalige decaan in de jaren 1985 en 1986 de tien best geslaagde studenten van elk tentamen bij zich thuis uit voor een diner. Dit leidde tot persoonlijke contacten die door alle betrokkenen als waardevol werden ervaren. Toen prof. Schermers eind 1986 aftrad als decaan, ontstond de wens de speciale banden tussen de goede studenten op een andere manier te bestendigen.

In 2002 heeft prof. Schermers afscheid genomen als beschermheer van het College en deze functie overgedragen aan prof. Snijders. Onder leiding van prof. Snijders, prof. van Raad en prof. Blokker groeit het College thans verder als een studievereniging en ontmoetingsplaats voor de allerbeste rechtenstudenten in Leiden.

Jaarlijks worden gemiddeld twintig nieuwe leden tot het College toegelaten, de meeste bij de aanvang van het tweede jaar. Het lidmaatschap van het College staat open voor alle Leidse rechtenstudenten, die bij het behalen van de propedeuse in beginsel niet ouder zijn dan 21 jaar, uitzonderingen daar gelaten. Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Neem dan contact met ons op.

Onze Hoofdsponsoren