Congresbundels

Congresbundel: Recht en technologie

Deze congresbundel is verschenen naar aanleiding van het gelijknamige congres dat Mordenate College op 17 mei 2019 heeft georganiseerd, en bevat bijdragen van de congressprekers en leden van Mordenate College.

In Recht en technologie wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende rechtsgebieden in ons rechtsstelsel bezien, bemoedigd dan wel bekritiseerd. Zo brengt de opkomst van smart contracts uitdagingen met zich mee voor het civiele recht, terwijl het toenemende gebruik van robots vragen opwerpt met betrekking tot de (juridische) aansprakelijkheid. De overgang van de fysieke naar de digitale wereld heeft verstrekkende gevolgen voor belastingheffing, privacy en de rechtsvinding. Op overkoepelend niveau werpt zich de vraag op of, en zo ja hoe, deze nieuwe technologieën verdere regulering behoeven. Dit boek tracht al deze onderwerpen en meer te belichten.

De uitgave bevat bijdragen van J.T.J. van de Riet, J.C. Scholtes, H.J. van den Herik, J.A.F. Boekhorst, B.H.T. Bots, R.J.W. van Eijk, D. Dimov, F. Ast, M.R. Heijmerink, B.L.P. van Reeken, E. Fosch-Villaronga & K.A.P.C. van Wees en een voorwoord van H.J. Snijders.

De bundel kan voor €31,00 worden besteld bij Boom Uitgevers.

Congresbundel: Juridische Dienstverlening in de 21e eeuw

Deze congresbundel is verschenen naar aanleiding van het gelijknamige congres dat Mordenate College op 23 november 2017 heeft georganiseerd, en bevat bijdragen van de congressprekers en leden van Mordenate College.

Het houdt de gemoederen binnen de juridische wereld goed bezig: hoe verandert de juridische dienstverlening in de huidige eeuw? Waar het ambacht van Cicero vanaf zijn tijd circa tweeduizend jaar in de kern onveranderd is gebleven, spelen plotseling verregaande globalisering, technologisering en andere eigentijdse factoren op de voorgrond mee. In dit boek wordt hier vanuit verschillende perspectieven naar gekeken, waaronder die van de advocatuur, de rechterlijke macht en de juridische opleiding.

De uitgave bevat bijdragen van W.J.L. Calkoen, W. Knibbeler, B.A. Verheijen, J.T.J. van de Riet, J.D. Loorbach, T.D.A. Kluwen, E.J.M. Kluwen, G.J. van Gendt, R. Orij, N. du Bois, J.E. Esser, T. Lubbers & P.L.F. Ribbers en een voorwoord van H.J. Snijders.

De bundel kan voor €37,50 worden besteld bij Sdu.

Congresbundel: Recht en duurzame ontwikkeling

Deze congresbundel is verschenen naar aanleiding van het gelijknamige congres dat Mordenate College op 27 november 2015 heeft georganiseerd, en bevat bijdragen van de congressprekers en leden van Mordenate College.

Duurzame ontwikkeling is een thema dat vandaag de dag veel in de schijnwerpers staat. Ook juristen laten zich hierbij niet onbetuigd. In dit boek staat de vraag centraal hoe het recht kan bijdragen aan het ideaal van duurzame ontwikkeling. Daarbij komen verschillende thema’s aan bod, onder meer op het terrein van het internationaal publiekrecht, de mensenrechten, het Europees recht, het bestuursrecht en zelfregulering door de financiële sector.

De uitgave bevat bijdragen van N.J. Schrijver, F. Baetens, T.D.A. Kluwen & J.J.M van de Beeten, O. Spijkers, C. Smit, P.L.F. Ribbers, A.G. Castermans & S. Goldstein, S.A. Gawronski, M.J.W. Timmer & N. van Triet, W.J.L. Calkoen, F.Q. van de Pol & M. Wistuba en een voorwoord van H.J. Snijders.

De bundel kan voor €29.90 worden besteld bij Maklu Uitgevers.

Onze Hoofdsponsoren