Open Lezing Prof. mr. Alex Brenninkmeijer

 

Op vrijdag 16 april om 16.30 uur stelde Mordenate College zijn virtuele deuren open voor de jaarlijkse Open Lezing. Dit jaar werd de lezing verzorgd door lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale Ombudsman professor Brenninkmeijer. Hij heeft gesproken over het moreel kompas van de jurist.

De Open Lezing werd via Zoom gehouden.

 

 

 

 

 

‘Het moreel kompas van de jurist’

Juristen baseren hun professionele handelen op ‘het recht’. Kennis van het recht en effectieve rechtstoepassing in vele maatschappelijke domeinen vormt de kern van het vak. Bij veel debacles wordt ter verdediging geroepen: ‘maar de wet is toegepast!’, of ‘het was volgens de regels!’ en velen voelen aan dat het beroep op wet en regels de samenleving vaak niet overtuigt, zeker wanneer juristen juist de randen van de wet verkennen of ongezien daarover heen proberen te gaan. Gedoe in de top van het OM leidt tot de conclusie dat zij ‘ethisch leiderschap’ moeten tonen en de ethiek van zuidas-advocaten worden getypeerd als “alles mag wat niet verboden is”. Bij de toeslagenaffaire wordt geroepen om een cultuuromslag bij de Belastingdienst.

Als een jurist zijn of haar moreel kompas wil kijken, hoe moet dat dan? Mede op basis van zijn boek ‘Moreel leiderschap’, Prometheus 2019 reflecteert Alex Brenninkmeijer op deze vraag.

Alex Brenninkmeijer is oud rechter, oud Nationale ombudsman, oud-decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg.

Onze Hoofdsponsoren