Congres 2020-2021

Congres ‘Recht & Gezondheid’

Mordenate College organiseert op vrijdag 21 mei 2021 een juridisch congres met als thema: ‘Recht & Gezondheid: Gezondheid boven alles?’

De huidige coronapandemie roept voortdurend vragen op over de verhouding tussen de volksgezondheid en andere belangen. Moet de gezondheid altijd voorrang hebben of zijn soms andere belangen zwaarwegender? Gedurende het congres zal dan ook centraal staan hoe gezondheid kan conflicteren met andere (juridische) belangen. Op het congres zal eveneens de congresbundel met eenzelfde titel worden gepresenteerd.

Tijdens het congres zullen onder meer professor Voermans (Universiteit Leiden), drs. Lenferink (burgemeester van de gemeente Leiden), professor Toebes (Rijksuniversiteit Groningen), mr. Zwartjens (Nysingh), mr. Bootsma (Pels Rijcken), dr. den Exter (Erasmus Universtieit), mr. Besselink (DAS), professor Cohen (Universiteit Leiden en oprichter Centre for Human Drug Research), professor Boogaard (Universiteit Leiden), en mr. Lautenbach (adviseur bij MedicalPhit) een lezing dan wel een seminar verzorgen of deelnemen aan het paneldebat.

 

Tarieven

  • Mordenate student: €5,00
  • Student: €7,50
  • Mordenate alumni of promovendi: €40,00
  • Professional: €100,00

Aanmelding

Aanmelden kan online. Vult u daartoe het registratieformulier in. Alle deelnemers zullen kosteloos een goodie- en borrelpakket krijgen toegestuurd. Meld u zo snel mogelijk aan, het aantal borrelpakketten is beperkt.
Heeft u recht op korting? In dat geval kunt u zich middels dit formulier aanmelden.

Programma

Ochtendprogramma (10:30 uur tot 12:45 uur)

Professor mr. dr. W.J.M Voermans zal de thematiek introduceren. Daarbij zal hij zich richten op staatsrechtelijke aangelegenheden in het kader van het gezondheidsrecht. Hoe ver mag de overheid vanuit staatsrechtelijk perspectief gaan om de gezondheid van de burgers te beschermen?

Professor Toebes zal een lezing gaan verzorgen in het kader van het internationaal gezondheidsrecht. Zij kan daarbij ingaan op de spanning tussen de bescherming van de volksgezondheid enerzijds en de bescherming van andere belangrijke mensenrechten (vanuit onder andere het EVRM) anderzijds. Hoe ver mag de staat bijvoorbeeld gaan om onze gezondheid (vanuit internationaal perspectief) te beschermen en in hoeverre spelen andere grote machten daarbij een rol?

Derde lezing wordt binnenkort bekendgemaakt

Middagprogramma (14:00 uur tot 16:30 uur)

Tijdens het middagprogramma zal een aantal workshoprondes worden verzorgd. U kunt daarbij telkens kiezen uit een drietal workshops.

Workshopronde 1

  • Danielle Zwartjens: Problematiek in de medische behandelkamer: Hoe zit het met de medische beroepsaansprakelijkheid?
  • Rachel van Hellemondt: (Medisch)-ethische en juridische dilemma’s rond ‘goede zorg’ in tijden van corona
  • Andre den Exter: Triage op de Intensive Care: leeftijd als rechtvaardig criterium?

Workshopronde 2

  • Michel de Ridder: Productaansprakelijkheid bij medische hulpzaken
  • Pascal Besselink: Vaccinatieplicht voor de werknemer? Een arbeidsrechtelijke verkenning
  • Adam Cohen: Wetgeving voor experimenten met mensen. Laveren tussen Immanuel Kant en John Stuart Mill

Paneldebat

Het congres wordt afgesloten met een paneldebat waarbij het onderwerp ‘de werking van grondrechten tijdens de coronapandemie’ centraal zal staan. De voorzitter van het paneldebat is professor Buijsen (Erasmus Universiteit). De deelnemers zijn burgemeester Lenferink (gemeente Leiden), Jannetje Bootsma (Pels Rijcken), professor Boogaard (Universiteit Leiden) en Geranne Lautenbach (MedicalPhit). De laatste deelnemer van het paneldebat zal later nog bekend worden gemaakt.


Contact

E-mail: mordenate.congres@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mordenatecongres2021

Onze Hoofdsponsoren