Congres 2020-2021

Congres ‘Recht & Gezondheid’

Mordenate College organiseert op vrijdag 21 mei 2021 een juridisch congres met als thema: ‘Recht & Gezondheid: Gezondheid boven alles?’

De huidige coronapandemie roept voortdurend vragen op over de verhouding tussen de volksgezondheid en andere belangen. Moet de gezondheid altijd voorrang hebben of zijn soms andere belangen zwaarwegender? Gedurende het congres zal dan ook centraal staan hoe gezondheid kan conflicteren met andere (juridische) belangen. Op het congres zal eveneens de congresbundel met eenzelfde titel worden gepresenteerd.

Tijdens het congres zullen onder meer professor Voermans (Universiteit Leiden), drs. Lenferink (burgemeester van de gemeente Leiden), professor Toebes (Rijksuniversiteit Groningen), mr. Zwartjens (Nysingh), mr. Bootsma (Pels Rijcken), dr. den Exter (Erasmus Universtieit), mr. Besselink (DAS), professor Cohen (Universiteit Leiden en oprichter Centre for Human Drug Research), professor Boogaard (Universiteit Leiden), en mr. Lautenbach (adviseur bij MedicalPhit) een lezing dan wel een seminar verzorgen of deelnemen aan het paneldebat.

 

Tarieven

  • Mordenate student: €5,00
  • Student: €7,50
  • Mordenate alumni of promovendi: €40,00
  • Professional: €100,00

Aanmelding

De aanmeldingen voor het congres zijn gesloten. Heeft u niettemin interesse om het congres bij te wonen, neem dan contact met ons op via mordenate.congres@gmail.com.

Programma

Ochtendprogramma (10:30 uur tot 12:45 uur)

Professor De Jong (hoogleraar privaatrecht, Universiteit Utrecht) zal het spits afbijten. In zijn onderzoek richt hij zich in het bijzonder op de wijze waarop het privaatrecht zich verhoudt tot complexe, maatschappelijk vraagstukken onder meer op het gebied van het gezondheidsrecht.

De tweede spreker is professor Voermans (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden). Hij zal onder meer ingaan op de Wet publieke gezondheid, spoedwetgeving en de veranderende politieke verhoudingen. Binnenkort is hopelijk het einde van de coronamaatregelen in zicht. Is er nu iets fundamenteel veranderd in de bestuurlijke verhouding?

Professor Toebes (hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Rijksuniversiteit Groningen) zal in haar lezing in gaan op de spanning de bescherming van de volksgezondheid enerzijds en de bescherming van andere belangen (zoals rechten die voortvloeien uit het EVRM) anderzijds. Hoe ver mag de staat bijvoorbeeld gaan in het beperken van individuele vrijheden om de volksgezondheid te beschermen? Denk daarbij aan bijvoorbeeld de discussie over de (indirecte) vaccinatieplicht.

Middagprogramma (14:00 uur tot 16:30 uur)

Tijdens het middagprogramma zal een aantal workshoprondes worden verzorgd. U kunt daarbij telkens kiezen uit een drietal workshops.

Workshopronde 1

  • Danielle Zwartjens: Problematiek in de medische behandelkamer: Hoe zit het met de medische beroepsaansprakelijkheid?
  • Rachèl van Hellemondt: (Medisch)-ethische en juridische dilemma’s rond ‘goede zorg’ in tijden van corona
  • Andre den Exter: Triage op de Intensive Care: leeftijd als rechtvaardig criterium?

Workshopronde 2

  • Michel de Ridder: Productaansprakelijkheid bij medische hulpzaken
  • Pascal Besselink: Vaccinatieplicht voor de werknemer? Een arbeidsrechtelijke verkenning
  • Adam Cohen: Wetgeving voor experimenten met mensen. Laveren tussen Immanuel Kant en John Stuart Mill

Paneldebat

Het congres wordt afgesloten met een paneldebat. Onder leiding van professor Martin Buijsen (Erasmus Universiteit) zal het paneldebat zich richten op de werking van grondrechten tijdens de coronapandemie. Aan het paneldebat zullen de Leidse burgemeester Henri Lenferink (tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden), Jannetje Bootsma (Pels Rijcken), professor Boogaard (Universiteit Leiden), Geranne Lautenbach (MedicalPhit) en dr. Roland Pierik (UvA) deelnemen.

Congresbundel

Naar aanleiding van het congres verschijnt de congresbundel Recht & Gezondheid. Gaat gezondheid boven alles? In hoeverre kan de belangenafweging tussen gezondheidsbelangen en andere (juridische) belangen worden gemaakt?

Deze bundel belicht deze fundamentele vragen vanuit diverse perspectieven. Een thema dat in het licht van de coronacrisis relevanter is dan ooit. 

De bijdragen zijn geschreven door experts op hun vakgebied en studenten van de Leidse studievereniging Mordenate College. Door de brede invalshoek onderscheidt deze bundel zich ten opzichte van andere uitgaven die handelen over de coronacrisis. Daarnaast passeren er tal van rechtsvragen de revue die de komende jaren voor de rechtspraktijk in het licht van coronaclaims relevant zijn, waarmee de titel een breed juridisch publiek aanspreekt. De bundel is verkrijgbaar bij Wolters Kluwer.

Contact

E-mail: mordenate.congres@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mordenatecongres2021

 

Onze Hoofdsponsoren