Congres 2018-2019

Lustrumcongres ‘Recht en Technologie’

Op vrijdag 17 mei 2019 vond het Lustrumcongres ‘Recht en Technologie: Vraagstukken van de digitale revolutie’ plaats.

Het recht vindt zijn oorsprong in de maatschappij; aangezien de maatschappij continu onderhevig is aan verandering, is het recht dat ook. Huidige veranderingen worden voor een groot deel veroorzaakt door de ‘digitale revolutie’. Op hoog tempo worden nieuwe technologieën geïntroduceerd die de samenleving sterk beïnvloeden – ten goede of ten kwade.

Het lustrumcongres van Mordenate College op 17 mei 2019 stond in het teken van de relatie tussen recht en technologie, waarbij het de vraag was of en – zo ja – in hoeverre technologie gereguleerd dient te worden door het recht. In aansluiting op het congres werd ook een bundel gepubliceerd over hetzelfde thema. 

 


Programma

Dagvoorzitter: Sven Koopmans, Tweede Kamerlid voor de VVD

9:00 – 9:30  Ontvangst met koffie en thee
9:30 – 10:00  Opening door prof. mr. H.J. Snijders (Beschermheer Mordenate College), dhr. Koopmans en L. van den Berg (voorzitter
 Lustrumcongres- en publicatiecommissie)
10:00 – 10:45  Lezing Ton Hartlief – ‘Het contractenrecht anno 2025. Zo dood als een pier?’
10:45 – 11:00  Koffiepauze
11:00 – 11:45  Lezing Inge Philips-Bryan – ‘Cyber isn’t everything’
11:45 – 12:30  Lezing Rob van den Hoven van Genderen – ‘Is rechtspersoonlijkheid van robots onvermijdelijk? De ontwikkeling van
 Al in sociaal en juridisch perspectief.’
12:45 – 13:45  Lunch bij Koetshuis de Burcht
14:00 – 15:00  Workshopronde 1
15:15 – 16:15  Workshopronde 2
16:30 – 17:15  Debat over regulering van technologie
17:15 – 18:00  Afsluitende borrel
Vanaf 18:00   Sprekersdiner

 De volgende sprekers hebben een workshop verzorgd:

  • Stijn Franken – ‘Al en zorgplicht’
  • Bart Versteeg – ‘Een algoritme als notaris? (On)mogelijkheden van een digitaal notariaat.’
  • Lodewijk van Zwieten – ‘Cybercrime’
  • Marlies van Eck – ‘De geautomatiseerde overheid en rechtsbescherming voor de burger: tijd voor een update van het bestuursrecht?’
  • Thijs van den Heuvel – ‘The future of autonomous driving’
  • Katja van Kranenburg – ‘Techprojecten, online dispute resolution en nieuwe juridische diensten: de vaardigheden voor de jurist van de toekomst.’

Contact
mordenate.congres@gmail.com
facebook.com/mordenatecongres2019

 

Onze Hoofdsponsoren