Congres 2017-2018

Congres ‘De Toekomst van de Toga’

Op donderdag 23 november 2017 vond het congres ‘De Toekomst van de Toga: Juridische Dienstverlening in de 21e eeuw’ plaats. Ingelogde leden kunnen de foto’s hier zien.

Van oudsher is de advocatuur een conservatieve en behoudende beroepsgroep. Maar hoe standvastig is dit beeld voor de toekomst? Volgens Prof. Richard Susskind gaat er voor de advocatuur de komende 20 jaar meer veranderen dan dat er de afgelopen 200 jaar is veranderd. Big Data, legal tech en disruptieve start-ups zullen de wereld van de juridische dienstverlening op haar grondvesten doen schudden. Geven deze ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden voor de advocatuur of is het einde in zicht en zullen er veel banen verloren gaan door automatisering en outsourcing? Anders gezegd: wat is de toekomst van de toga?   

Verschillende sprekers uit variërende vakgebieden hebben vanuit hun specialisatie dit thema onder de loep genomen. Door middel van interessante lezingen, interactieve workshops en een actieve discussie hebben wij kunnen beantwoorden ‘wat de toekomst van de toga is’. 


 

Dagindeling 

Dagvoorzitter: Prof. mr. B. Barendsen, Hoogleraar Sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector, Universiteit Leiden.

Ochtend

8:45 – 9:15  Ontvangst
9:15 – 9:30  Opening door prof. mr. H.J. Snijders, Beschermheer Mordenate College
9:30 – 10:15  Mr. B.B. Visser, Global Head of Innovation and Business Change, Clifford 
 Chance
10:15 – 11:00  Mr. J.D. Loorbach, Oud Deken Nederlandse Orde van Advocaten, voorzitter 
 commissie herijking gedragsregels
11:00 – 11:15  Koffie en thee
11:15 – 12:15  Prof. mr. J.M. Barendrecht, Hoogleraar Privaatrecht (Tilburg University) en 
 Research Director HiiL Innovating Justice
12:15 – 13:00  Mr. D. Scheenjes, Senior associate NautaDutilh
13:00 – 13:10  Afsluiting en uitleg workshops
13:10 – 14:15  Lunch

Middag

14:30 – 15:15  Eerste ronde workshops
15:30 – 16:15  Tweede ronde workshops
16:30 – 17:00  Afsluiting: plenaire discussie
17:00  Borrel

Onze Hoofdsponsoren