Congres 2011-2012

Congres Recht en Media’

Op 11 mei 2012 organiseerde de Congrescommissie van Mordenate College in het Kamerlingh Onnes Gebouw een juridisch congres met het thema ‘Recht en Media’. De hieruit voortgekomen congresbundel kunt u hier aanschaffen.

Vanuit de zienswijzen van verschillende rechtsgebieden werd beoogd inzicht te geven in de verschillende wijzen waarop het recht de media invult dan wel de wijze waarop de media het recht invullen. De dag was opgedeeld in een ochtend- en middagprogramma. Het ochtendprogramma bestond uit een vijftal lezingen. Onderwerpen die aan bod zullen kwamen zijn persvrijheid versus privacy, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, civiele aansprakelijkheid, ethiek en de positieve invloed van de media op het recht. Het middagprogramma bestond uit twee interactieve workshops. Er kon een keuze gemaakt worden uit onderwerpen die rondom het centrale thema ‘Recht en Media’ geplaatst zijn, zoals de onschuldpresumptie, arbitrage en intellectueel eigendomsrecht. De dag is afgesloten met een forum en een borrel. Ingelogde leden kunnen de foto’s hier vinden.

 

Programma

8:45-9:15 uur: Ontvangst

9:15-9:30 uur: Opening door Prof. mr. H.J. Snijders

9:30-10:00 uur: Prof. mr. C.P.M. Cleiren,    ‘Onafhankelijkheid rechterlijke macht en media’

10:05-10:35 uur: Mr. E.M.L. Moerel,             ‘Privacy versus persvrijheid’

10:40-11:10 uur: Mr. J.Y. Taekema                 ‘De positieve invloed van de media  op het recht’

11:15-11:30 uur: Koffie en thee

11:30-12:00 uur: Prof. mr. T. Hartlief            ‘Media en civiele aansprakelijkheid’

12:05-12:35 uur: Dr. M.J. Becker                   ‘Media en ethiek’

12:40-13:00 uur: Bedanken sprekers en uitleg workshops

13:00-14:00 uur: Lunch

14:00-16:10 uur: Workshops

Mr. N.C.J. Reijnen en drs. A.T. Pouw ‘Recht en Media: Vertrouwen in de rechter’

Mr. F.P. Olcer                                        ‘Recht en Media: Onschuldpresumptie’

Mr. G.J. Meijer                                      ‘Recht en Media: Arbitrage’

Mr. M.A. Blom                                       ‘Recht en Media: Financieel recht’

Mr. dr. M.R. Groothuis                          ‘Recht en Media: Persvrijheidmonitor’

Mr. M. Kool en mr. J.W.A. Dousi          ‘Recht en Media: IE-recht’

14:50-15:10 uur: Koffie en thee

16:10-16:50 uur: Forum

16:50-17:00 uur: Afsluitende woorden

17:00-18:00 uur: Borrel

Onze Hoofdsponsoren