Mordenate College - Leiden

Mordenate College lustrumbundel

Privacy en gegevensbescherming


Op maandag 16 november 2015 is de Mordenate College lustrumbundel 'Privacy en gegevensbescherming' feestelijk gepresenteerd. Deze bundel is verschenen naar aanleiding van het lustrumcongres ‘Privacy en gegevensbescherming: balanceren tussen beschermen en belemmeren’, dat ter ere van zijn 25-jarig bestaan werd georganiseerd door Mordenate College. Het congres vond plaats op 29 november 2013 in Leiden. De bundel bevat bijdragen van enkele congressprekers, alsmede diverse bijdragen van zowel professionals als studentleden van het Mordenate College.

De thematiek van de lustrumbundel is tweeledig. Enerzijds speelt (het recht op) privacy een rol, anderzijds gegevensbescherming. Voorts wordt de thematiek benaderd vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt het thema ‘recht op privacy’ bijvoorbeeld belicht aan de hand van onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, internetvergeetrecht en het recht van kinderen op privacy. Het thema ‘gegevensbescherming’ komt aan bod bij de behandeling van onderwerpen als big data, DNA-databanken, de ‘digitale’ overheid, het elektronisch patiëntendossier, het medisch beroepsgeheim en de decentralisatie van de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast worden in verschillende bijdragen ook beide thema’s behandeld.

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave

Over de auteur(s):
Deze uitgave is geredigeerd door Mordenates Desire van Beelen, Corinna Klostermann, Genevieve Noordeloos en Pauline Ribbers.
Zij bevat bijdragen van M.J.W. Timmer & N. van Triet, H.J.Th.M. van Roosmalen, G.J. Zwenne, A.M.C. Emmen & R. Stolk, P.L.F. Ribbers, M.W. van Nijendaal, R.C.P. van Uden, J.H. Hulshof, D.S. Verkroost, S.A. Gawronski en J. Corthals en een voorwoord van prof. mr. H.J. Snijders.

Bestellen:

De Mordenate College lustrumbundel is te bestellen bij - onder meer - Uitgeverij Maklu en heeft een verkoopadviesprijs van € 36,00.Hoofdsponsoren van Mordenate College:

Nauta Dutilh Loyens & Loeff Clifford Chance