Mordenate College - Leiden

Mordenate College Congres 2017

De toekomst van de toga: juridische dienstverlening in de 21ste eeuw


Algemeen

Van oudsher is de advocatuur een conservatieve en behoudende beroepsgroep. Maar hoe standvastig is dit beeld voor de toekomst? Volgens Prof. Richard Susskind gaat er voor de advocatuur de komende 20 jaar meer veranderen dan dat er de afgelopen 200 jaar is veranderd. Big Data, legal tech en disruptieve start-ups zullen de wereld van de juridische dienstverlening op haar grondvesten doen schudden. Geven deze ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden voor de advocatuur of is het einde in zicht en zullen er veel banen verloren gaan door automatisering en outsourcing? Anders gezegd: wat is de toekomst van de toga?   

 

Op donderdag 23 november 2017 organiseerde Mordenate College haar tweejaarlijkse congres. Dit jaar zal het congres in het thema staan van de toekomst van de juridische dienstverlening. Verschillende sprekers uit variërende vakgebieden zullen vanuit hun specialisatie het thema onder de loep nemen. Door middel van interessante lezingen, interactieve workshops en een actieve discussie hopen wij te kunnen beantwoorden ‘wat de toekomst van de toga is’.

Dagindeling 

Dagvoorzitter: Prof. mr. B. Barendsen, Hoogleraar Sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector, Universiteit Leiden.


Ochtend

8:45 - 9:15
 Ontvangst
9:15 - 9:30
 Opening door prof. mr. H.J. Snijders, Beschermheer Mordenate College
9:30 - 10:15  Mr. B.B. Visser, Global Head of Innovation and Business Change, Clifford
 Chance

10:15 - 11:00
 Mr. J.D. Loorbach, Oud Deken Nederlandse Orde van Advocaten, voorzitter
 commissie herijking gedragsregels

11:00 - 11:15
 Koffie en thee
11:15 - 12:15
 Prof. mr. J.M. Barendrecht, Hoogleraar Privaatrecht (Tilburg University) en
 Research Director HiiL Innovating Justice

12:15 - 13:00
 Mr. D. Scheenjes, Senior associate NautaDutilh
13:00 - 13:10
 Afsluiting en uitleg workshops
13:10 - 14:15
 LunchMiddag

14:30 - 15:15  Eerste ronde workshops
15:30 - 16:15
 Tweede ronde workshops
16:30 - 17:00
 Afsluiting: plenaire discussie
17:00
 BorrelPraktische informatie

Datum:

Donderdag 23 november 2017


Locatie:

Academiegebouw Universiteit Leiden

Rapenburg 67-73

2311 GJ  LEIDEN


Prijs (incl. lunch en borrel):

  • studenten EUR 5,--;
  • professionals EUR 200,-- (voor professionals dagdelen ochtend/middag ook mogelijk: EUR 100,--).


Aanmelden:

Voor deelname is een inschrijving vereist. Het (online) inschrijfformulier hiervoor vindt u onder de volgende link. Mocht u hieromtrent (of anderszins) vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar mordenate.congres@gmail.com.


Hoofdsponsoren van Mordenate College:

Nauta Dutilh Loyens & Loeff Clifford Chance