Mordenate College - Leiden

Open Lezing - 25 April 2018

Jaarlijks opent het Mordenate College zijn deuren waarbij alle geïnteresseerden van harte welkom zijn. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door voormalig Minister-President Jan Peter Balkenende. Hij zal spreken over zijn huidige werkzaamheden binnen de 'Dutch Sustainable Growth Coalition'. Dit initiatief, dat wordt ondersteund door het VNO-NCW, stelt zichzelf tot doel om duurzame businessmodellen te implementeren in het bedrijfsleven. Door samen te werken met bedrijven, draagt de 'Dutch Sustainable Growth Coalition' zodoende bij aan een groene, circulaire en sociale economie. Prof. Balkenende gaat bovendien in op de ondersteunende rol die de Rijksoverheid hierbij kan spelen.Activiteiten Mordenate College

Op deze pagina kunt u de diverse activiteiten aantreffen die jaarlijks of incidenteel door Mordenate College georganiseerd worden. Een uitgebreide beschrijving van deze activiteiten inclusief foto's is te vinden op het besloten gedeelte van de website. De activiteiten die hebben plaatsgevonden in het studiejaar 2008-2009 en eerder zijn in het archief van het besloten gedeelte te vinden.

 


Activiteiten Mordenate College studiejaar 2015-2016

Congres najaar 2015
Studiereis voorjaar 2016
Open lezing voorjaar 2016Activiteiten Mordenate College studiejaar 2014-2015

Studiereis voorjaar 2015

Open lezing voorjaar 2015Activiteiten Mordenate College studiejaar 2013-2014

Lustrumcongres najaar 2013

Lustrumreis voorjaar 2014

Open lezing voorjaar 2014


Activiteiten Mordenate College studiejaar 2012-2013Activiteiten Mordenate College studiejaar 2011-2012

Buitendag najaar 2011

Congres 2011-2012

Studiereis voorjaar 2012

 

 

Activiteiten Mordenate College studiejaar 2010-2011

Buitendag najaar 2010

Studiereis voorjaar 2011

Open lezing voorjaar 2011

 

 

Activiteiten Mordenate College studiejaar 2009-2010

Buitendag najaar 2009

Studiereis voorjaar 2010
Hoofdsponsoren van Mordenate College:

Nauta Dutilh Loyens & Loeff Clifford Chance